Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Cykla, spring eller gå!

Ge inte upp....ge hopp! (1-31 maj)

facebookettacyklaspringga.jpg

Nu kan du vara med i en motionsutmaning och samtidigt bidra med medel
till EFKs internationella arbete för att minska fattigdomen i världen.
Utmaningen är CYKLA, SPRINGA eller GÅ under devisen
”Ge inte upp, ge hopp!”

Tidsperiod: 1-31 maj | Deltagaravgift: 200 kr

HUR KOMMER DET GÅ TILL?
- Du är med och bidrar till insamlingen genom din deltagaravgift på 200kr.
- Du kan också om du vill skaffa sponsorer som betalar en överenskommen summa för varje km du tillryggalägger under månaden.
- Du bestämmer själv om du vill cykla, springa eller gå, men målet är att samla så många kilometer som möjligt.
- Som en del av torpturnén i Östergötland kommer vi i Härnakyrkan lotta ut priser till lokala deltagare.
- EFK kommer dessutom lotta ut priser till deltagarna under midsommarveckan.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
- Anmälan sker genom att du betalar in din deltagaravgift till EFK (Klicka på länken eller använd QR-koden nedan).
- För att vara med i Härnakyrkans utlottning behöver du också anmäla ditt deltagande till anna.enberg@harnakyrkan.se

QRcyklagaspring.png För mer information: https://insamling.efk.se/Cause/264963d7-2864-4ec5-957e-ffd2fda28f55#.YIK4Q6GexhF