Härnakyrkan i Ljungsbro
Januari 2021

v. 53
3 16:00 Bön för 2021 via zoom
Sofia Holst m.fl.
v. 01
5 ti 10:00 Be där du är!
7 to 18:00 Be där du är!
10 10:30 Gudstjänst via zoom
Isaac Holst. Söndagsskola play.
v. 02
12 ti 10:00 Be där du är!
19:00 Församlingsledningen sammanträder
14 to 18:00 Be där du är!
17 10:30 Gudstjänst med nattvard via zoom
Anna Enberg. Söndagsskola play.
v. 03
19 ti 10:00 Be där du är!
19:00 Församlingsledningen sammanträder
21 to 18:00 Be där du är!
24 10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan: Anna Enberg. Sång: Malin Hedberg. Söndagsskola play. Församlingsmöte.
v. 04
26 ti 10:00 Be där du är!
28 to 18:00 Be där du är!
31 09:45 Äventyret via zoom
Sofia Holst
10:30 Missionsgudstjänst via zoom
Maria Finnevidsson och missionsrådet. Sång: Birgitta Sjöberg och Lillemor Sjöberg. Missionsinsamling. Söndagsskola play.
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Sofia Holst