Härnakyrkan i Ljungsbro
Maj 2021

v. 17
2 09:45 Äventyret via zoom
Sofia Holst
10:30 Gudstjänst med nattvard via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - Att odla en kultur".
Sång: Erik o Liselotte Onelöv. Månadsinsamling.
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Sofia Holst
v. 18
5 on 19:00 Gudstjänstgruppen planerar för sommaren
6 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:1-12. "Omvändelse till nytt liv".
7 fr 18:30 Kompisklubben INSTÄLLT!
8 09:00 Vårstädning ute INSTÄLLT!
9 09:45 Äventyret via zoom
Sofia Holst
10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - att kommunicera budskapet. Sång: Helena Sydvart.
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Sofia Holst
v. 19
10 19:00 Församlingsledningen sammanträder
11 ti 19:00 EFKs digitala representantskapsmöte
Anmälan via http://www.efk.se senast 30/4.
12 on 18:30 Kompisklubben INSTÄLLT!
13 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:13-17. "Kristuspräglad gemenskap"
16 09:45 Äventyret via zoom
Elin Svärd
10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - att hitta en kontinuitet. Sång: Birgitta och Lillemor Sjöberg.
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Erik Onelöv
v. 20
21 fr 18:30 Kompisklubben för åk. 3-6 18:30-20:00
23 10:30 Gudstjänst för alla åldrar via zoom
Sofia Holst m.fl. Missionsinsamling.
v. 21
25 ti 19:00 Församlingsledningen sammanträder
26 on 19:00 Verksamhetsråd
27 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:18-4:6. "Kristuslivet i vardagen"
28 fr 18:30 Kompisklubbens avslutning
För åk. 3-6 18:30-20:00
30 10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg.Tema: "Församling för alla generationer - att skapa integration"