Härnakyrkan i Ljungsbro
December 2021

v. 48
3 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonårssamling
5 10:30 Gudstjänst med nattvard
Predikan: Anton Jonsson
Film för barnen, Jakten på julen del 3 & 4.
v. 49
6 Servicegrupp 4
19:00 Stickcafé
9 to 15:00 Adventsfika för 80+
Anmälan.
10 fr 18:00 Sport för barn, tonåringar och familjer
Vi träffas i Brunnbyhallen 18:00-19:30.
12 10:30 Gudstjänst med alla åldrar
Äventyrets ledare och barn medverkar.
v. 50
13 Servicegrupp 5
19 16:00 Musikgudstjänst
Sånger i juletid.
Kören Feel joy m.fl.
v. 51
20 Servicegrupp 6
25 07:00 Julotta
Sofia Holst
v. 52
27 Servicegrupp 7