Härnakyrkan i Ljungsbro
September 2022

v. 35
2 fr 18:30 Tonårsgruppens höststart
18:30 Kompisklubbens uppstart
4 10:30 Gudstjänst med nattvard
Anders Holmefur
Månadsinsamling.
v. 36
5 Servicegrupp 1
8 to 15:00 Caféträff
”Ekberg i ord och ton”
Lisen Åberg och Gun-Marie Axelsson
9 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår
11 10:30 Dela livet gudstjänst med alla åldrar
Sofia Holst. Församlingsmöte
v. 37
12 Servicegrupp 2
14:30 Stickcafé
13 ti 18:30 Församlingsledningsmöte
16 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår
18 Församlingsdag på Liljeholmen 10:00-17:00
Föranmälan.
v. 38
19 Servicegrupp 3
23 fr 18:30 Tonår
25 10:30 Gudstjänst
Thomas Sjöberg. Missionsinsamling. Äventyret
v. 39
26 Servicegrupp 4
19:00 Stickcafé
30 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår