Härnakyrkan i Ljungsbro
Oktober 2022

v. 39
2 10:30 Gudstjänst med nattvard
Anders Holmefur. Månadsinsamling. Äventyret.
v. 40
3 Servicegrupp 5
08:00 Bön
18:00 Bön
4 ti 08:00 Bön
18:00 Bön
5 on 08:00 Bön
10:30 Bön
18:00 Bön
6 to 08:00 Bön
15:00 Caféträff
”Främlingen mitt ibland oss. Om att leva i ett mångkulturellt samhälle.”
Anders Holmefur
18:00 Bön
7 fr 08:00 Bön
18:00 Bön
18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår
8 08:00 Bön
18:00 Bön
9 10:30 Gudstjänst
Anders Holmefur. Sång av Eva Pehrson. Äventyret
v. 41
10 Servicegrupp 6
14:30 Stickcafé
12 on 10:30 Bön
19:00 Science Club
Studiecirkel kring tro och vetande.
Roland Almgren
14 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår
16 10:30 Gudstjänst, Joseph Sverker
Temadag utifrån boken. Undrar om Gud.
Lunch och föreläsning med samtal.
I samarbete med Betel Fornåsa.
Sång av Helena Sydvart. Äventyret
v. 42
17 Servicegrupp 7
19 on 10:30 Bön
21 fr 18:30 Tonår
23 10:30 Gudstjänst
Anders Holmefur. Sång av Annika Linde Petersson. Äventyret. Församlingsmöte.
v. 43
24 Servicegrupp 1
19:00 Stickcafé
26 on 10:30 Bön
19:00 Science Club
Studiecirkel kring tro och vetande.
Roland Almgren
28 fr 18:30 Kompisklubben
18:30 Tonår
30 10:30 Gudstjänst
Tema: Gud är ljus
Sofia & Isaac Holst
Sång av Malin Hedberg
v. 44
31 Servicegrupp 2