Härnakyrkan i Ljungsbro
Februari 2023

v. 05
3 fr 18:30 Kompisklubben och Tonår
4 09:30 Processdag, Ryttargårskyrkan 09.30–17.00
Temat är: Att vara både en församlings- och en missionsrörelse - hur blir EFK en välkomnande och lärjungaformande gemenskap för alla? Anmälan senast 29/1. Självkostnadspris för mat och fika betalas på plats.
5 16:00 Gudstjänst med Hjärta till hjärta
Mattias Lindsmyr. Sång av Mikael Joume.
Månadsinsamling.
v. 06
6 Servicegrupp 2
10 fr 18:30 Kompisklubben och Tonår
12 10:30 Årsmöte med nattvard
Äventyret
v. 07
13 Servicegrupp 3
14:30 Stickcafé
16 to 15:00 Caféträff
”Älskade psalmer och innerliga lovsånger.”
Ingemar Helmner, pastor, evangelist och författare från Hallsberg.
17 fr 18:30 Tonår
19 10:30 Gudstjänst
Anders Holmefur
v. 08
20 Servicegrupp 4
26 10:30 Gudstjänst
Anders Holmefur
v. 09
27 Servicegrupp 5
19:00 Stickcafé