Härnakyrkan i Ljungsbro
November 2023

v. 44
1 on 10:30 Bön
5 18:00 Musikgudstjänst. "Hopp och tro"
Kören Feel Joy
v. 45
6 Servicegrupp 6
14:30 Stickcafé
8 on 10:30 Bön
19:00 Science Club
Studiecirkel kring tro och vetande.
Roland Almgren
10 fr 18:30 Tonår & Kompisklubben
12 10:30 Gudstjänst med nattvard
Predikan Anders Holmefur
Sång Liselotte och Erik Onelöv
Månadsinsamling
Barnen träffas I Äventyret
v. 46
13 Servicegrupp 7
15 on 10:30 Bön
16 to 14:00 Caféträff
Sång och musik med Bernt Nylund, Margareta Åswärd och Gun-Marie Axelsson
17 fr 18:30 Tonår & Kompisklubben
19 10:30 Dela livet-gudstjänst
Sång och musik av Annika Linde och Birger Olander. Missionsinsamling
Församlingsmöte
v. 47
20 Servicegrupp 1
19:00 Stickcafé
22 on 10:30 Bön
19:00 Science Club
Studiecirkel kring tro och vetande.
Roland Almgren
24 fr 18:30 Tonår & Kompisklubben
26 10:30 Gudstjänst med nattvard
Predikan Anders Holmefur.
Sång och musik av Malin Hedberg, Bengt Stedt.
Barnen träffas i Äventyret
v. 48
27 Servicegrupp 2
29 on 10:30 Bön