Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Sport

Vi vill skapa en mötesplats för familjer där både föräldrar och barn får möjlighet att leka och ha skoj och samtidigt uppleva idrottsglädje.
Under samlingen görs även en liten paus för en andakt.

P.g.a. rådande omständigheter är dessa samlingar pausade. Se kalendern för nästa tillfälle.