Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Gudstjänst

zoominbjudan.png

Varje söndag kl 10.30 firar vi gudstjänst i Härnakyrkan. Till våra gudstjänster är alla välkomna, här möts vi i olika åldrar, med olika livssituationer och erfarenheter.

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor, den är ett tillfälle både att upptäcka en ny tro och att ge näring åt den tro man fått. I mötet med Gud får vi ta emot hans kärlek och nåd, och vi får ge vårt gensvar i tillbedjan på olika sätt. För dig som inte besökt oss tidigare vill vi gärna berätta lite om vad som händer i våra gudstjänster.

INLEDNING OCH BÖN - Gudstjänsten inleds med gemensam bön, denna leds oftast av en gudstjänstledare. Vi inbjuder Jesus att vara i centrum av vår gudstjänst genom sin Ande, och ber att han ska möta oss och tala till oss.

SÅNG OCH MUSIK - När vi sjunger tillsammans är det ett sätt att tillbe Gud och tacka honom för den som han är och det som han har gjort i våra liv. När vi lyssnar till varandras sånger blir vi också påminda om trons innehåll.

ÄVENTYRET - Under gudstjänstens inledande del är barnen med i kyrksalen. Efter 10-15 minuter går barnen två trappor ner till sin egen gudstjänst "Äventyret". Några gånger per termin har vi "Gudstjänst med alla åldrar", då firar vi hela gudstjänsten tillsammans uppe i kyrkan med ett program som är mer anpassat för ett brett åldersspann.

KOLLEKT - I varje gudstjänst gör vi en insamling som kallas "kollekt" . Alla gåvor är högst frivilliga. Pengarna som samlas in går till församlingens verksamhet, vårt internationella arbete och ibland till välgörande ändamål eller andra projekt. Vi informerar alltid om vad respektive kollekt går till.

PREDIKAN - Predikan är en utläggning av en text från Bibeln som hålls av någon av församlingens pastorer, medlemmar, eller en inbjuden predikant. Vi tror att Gud talar till oss genom sitt ord idag. Bibelns ord är aktuellt och berör hela livet. Genom att lyssna till Guds tilltal genom hans ord får vi lära känna honom bättre och utmanas till gensvar och efterföljelse.

NATTVARD - Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard. Nattvarden handlar om att minnas det som Jesus gjorde när han dog och uppstod för vår skull. Vi påminns också om att vi tillhör honom och hans kropp församlingen. I nattvarden får vi möta Jesus på ett särskilt sätt och ta emot hans förlåtelse, kärlek och kraft. Nattvarden är öppen för alla som vill ta emot Jesus Kristus i sina liv.

GENSVAR OCH FÖRBÖN - I nästan alla gudstjänster görs en inbjudan till vår förbönsplats, där finns olika möjligheter att ge sitt gensvar på det som man tagit del av. Här finns möjlighet att få personlig förbön, skriva ner sina böneämnen, tända ett ljus som en symbol för sin bön m.m. Vi ber alltid gemensamt i gudstjänsten för de böneämnen som läggs fram offentligt, vi ber också för Ljungsbro och vår omvärld.

FIKA OCH GEMENSKAP - Efter att gudstjänsten avslutats i kyrksalen inbjuds alla till en stund av fika och gemenskap.

Mer information om gudstjänsterna finns löpande i vår kalender.