Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Gudstjänst

Till våra gudstjänster är alla välkomna, här möts vi i olika åldrar, med olika livssituationer och erfarenheter.
Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människor, den är ett tillfälle både att upptäcka en ny tro och att ge näring åt den tro man fått.

Våra gudstjänster innehåller sång & musik, predikan, bön och förbön. Första söndagen varje månad firar vi nattvard tillsammans i gudstjänsten och några gånger varje termin har vi gudstjänst tillsammans alla åldrar. Efter gudstjänsten inbjuds alla till en stund av fika och gemenskap.