Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Om oss

Kyrkan.jpg

Presentation
Härnakyrkan i Ljungsbro är en församling som vill nå Ljungsbro och världen med budskapet om Jesus Kristus och Guds kärlek till varje människa. Vi vill verka på den plats där vi finns men stödjer också missionsarbete ute i världen genom Evangeliska frikyrkan. Vår verksamhet bygger till stora delar på ideellt engagemang. Vi söker alltid att ha ett gott samarbete med andra kristna församlingar (närmast Vreta Klosters församling) men är också måna om att bidra till lokalsamhället.

Vi tror att Jesus har dött för att alla människor ska få liv genom honom, och att Gud vill ha en relation med just dig! Våra gudstjänster, vår verksamhet och våra olika samlingar är öppna för alla. Vi inbjuder dig att tillsammans med oss söka Gud och upptäcka vad det innebär att följa Jesus idag. Att få erfara att Gud är en verklighet förändrar en människas liv på många sätt. Genom Jesus får vi förstå att vi är oändligt älskade av Gud och att han vill det bästa för våra liv och för den här världen. Den kristna tron skänker både en relation med Gud, en ny livsriktning, mening, identitet, gemenskap och mycket mer! Vi vill utmana dig att tillsammans med oss undersöka den kristna tron på allvar för att upptäcka Guds tanke med just ditt liv!