Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Evangeliska frikyrkan

logo_efk.png Härnakyrkan är en del av församlingsrörelsen Evangeliska frikyrkan (förkortas EFK) som utgörs av ca. 300 församlingar runt om i Sverige. Dessutom bedriver vi tillsammans i EFK ett stort internationellt arbete i ca. 40 länder.

De församlingar som tillhör EFK är:
Evangelikala - tror att Bibeln är inspirerad av Gud och sann i allt den lär.
Baptistiska – praktiserar dop av troende och ser dopet som en grundläggande del av Jesusefterföljelsen.
Karismatiska – tror att alla troende har fått den Helige Ande och att Anden ger samma gåvor idag som på Bibelns tid. Detta innebär bland annat att vi tror att Anden hjälper oss att leva ett kristet liv och att Gud kan gripa in och göra under även idag.
Missionsinriktade – ser spridningen av evangelium i ord och handling, både lokalt och globalt, som sitt huvudsakliga uppdrag.
Besök gärna EFK:s hemsida för mer information.