Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Historia

Historia-bild1.jpg Historia-bild2.jpg Historia-bild3.jpg Historia-bild4.jpg

Redan 1937 startade en grupp troende verksamhet i Ljungsbro. Gruppen samlades i det lilla torpet Nattväktarhem (som var beläget på den östra delen av det som nu är Filadelfiaförsamlingens tomt på Håcklagatan 29), och kom ur den baptistiska traditionen i Ebenezer/Filadelfiaförsamlingen i Linköping. De flesta bodde i Ljungsbro och kände att de ville försöka sprida evangeliet om Jesus till dem som bor och lever i Ljungsbro. Till en början bestod verksamheten i huvudsak av söndagsskola och bönemöten. Det var trångt i den lilla stugan när gruppen samlades, men man var glad att kunna samlas under veckan - under helgen deltog man i församlingens gudstjänster i Linköping.
Söndagsskolan kunde samla mellan 25 och 30 barn i den lilla stugan.
Under 30- och 40-talet höll gruppen söndagsskola även i Berg, Blåsvädret och i Knivinge.

Efter en tid blev stugan för trång, och gruppen behövde en större lokal för att kunna samlas till möten och sammankomster. Det var därför med stor glädje som gruppen kunde bygga ett eget kapell med stöd av församlingen i Linköping. Invigningen var den den 22-23 juli 1944. I samband med detta bildades också en församlingsgrupp bestående av 34 st medlemmar, som en utpost till Ebenezer/Filadelfiaförsamlingen i Linköping.

Gruppen av troende ökade i antal, och under 70 - och 80-talet växte en vision fram om en fristående församling i Ljungsbro. Som ett första steg i tro beslutade gruppen att ta fullt ekonomiskt ansvar för verksamheten och anställa en egen pastor.

Nu hade nya behov av lokaler för bl a barn- och ungdomsverksamheten medfört att församlingen också ville bygga om och bygga till sina lokaler. Den nya Filadelfiakyrkan invigdes den 14 oktober 1985. På grund av att stadsplanen ändrats under mitten av 80-talet vändes nu entrén mot Håcklagatan, från att tidigare ha varit mot Cloettavägen.
Efter ytterligare några år bildades den nya församlingen, Filadelfiaförsamlingen i Ljungbro, den 25 september 1988. Medlemsantalet var då 74 st.

1995 välkomnade församlingen medlemmar ur Stjärnorps Baptistförsamling, och 2002 en grupp från Ljungsbro Missionsförsamling, sedan dessa församlingar upplösts.

Församlingen består idag av drygt 100 medlemmar.

Under 2017 fattade församlingen beslutet att byta namn på kyrkan till Härnakyrkan. Namnbytet är del av en större process där församlingens önskar är att relatera ännu tydligare till den plats vi finns på och de människor som bor här. Härnakyrkan vill vara en kyrka mitt i Ljungsbro som alla Ljungsbrobor känner till, och dit alla känner sig välkomna.