Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro

Vision

Församlingen vill förmedla evangeliet om Jesus Kristus och vara en växtplats för lärjungar

Förmedla evangeliet om Jesus Kristus –

• lokalt
• nationellt
• globalt

Vara en växtplats för lärjungar –

• leda människor in i lärjungaskap
• uppmuntra till en fördjupad tro
• främja delaktighet i församlingens liv