Filadelfiaförsamlingen i Ljungsbro
Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt
v. 17
2 09:45 Äventyret via zoom
Sofia Holst
Spara i din kalender
10:30 Gudstjänst med nattvard via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - Att odla en kultur".
Sång: Erik o Liselotte Onelöv. Månadsinsamling.
Spara i din kalender
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Sofia Holst
Spara i din kalender
v. 18
5 on 19:00 Gudstjänstgruppen planerar för sommaren
Spara i din kalender
6 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:1-12. "Omvändelse till nytt liv".
Spara i din kalender
7 fr 18:30 Kompisklubben INSTÄLLT!
Spara i din kalender
8 09:00 Vårstädning ute INSTÄLLT!
Spara i din kalender
9 09:45 Äventyret via zoom
Sofia Holst
Spara i din kalender
10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - att kommunicera budskapet. Sång: Helena Sydvart.
Spara i din kalender
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Sofia Holst
Spara i din kalender
v. 19
10 19:00 Församlingsledningen sammanträder
Spara i din kalender
11 ti 19:00 EFKs digitala representantskapsmöte
Anmälan via http://www.efk.se senast 30/4.
Spara i din kalender
12 on 18:30 Kompisklubben INSTÄLLT!
Spara i din kalender
13 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:13-17. "Kristuspräglad gemenskap"
Spara i din kalender
16 09:45 Äventyret via zoom
Elin Svärd
Spara i din kalender
10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg. Tema: "Församling för alla generationer - att hitta en kontinuitet. Sång: Birgitta och Lillemor Sjöberg.
Spara i din kalender
16:00 Tonårsträff via Google Meet
Erik Onelöv
Spara i din kalender
v. 20
21 fr 18:30 Kompisklubben för åk. 3-6 18:30-20:00
Spara i din kalender
23 10:30 Gudstjänst för alla åldrar via zoom
Sofia Holst m.fl. Missionsinsamling.
Spara i din kalender
v. 21
25 ti 19:00 Församlingsledningen sammanträder
Spara i din kalender
26 on 19:00 Verksamhetsråd
Spara i din kalender
27 to 19:00 Bibelstudium via zoom
Kolosserbrevet 3:18-4:6. "Kristuslivet i vardagen"
Spara i din kalender
28 fr 18:30 Kompisklubbens avslutning
För åk. 3-6 18:30-20:00
Spara i din kalender
30 10:30 Gudstjänst via zoom
Predikan Anna Enberg.Tema: "Församling för alla generationer - att skapa integration"
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt